Fefeka mo faka'ofo'ofa

HANDRAIL 'O E STAINLESS UKAMEA

Ngaohi 'o e naunau ukamea ki 'olunga 'o e stainless 'a e mamani, sivi'i 'aki 'a e fa'a ngaue. Tokotaha ta palani & Ko e tufunga ke fili mei ai. Sitepu angamaheni mo handrails fai mo ha ngaahi tu'unga ma'olunga taha 'o e lelei. Sitepu. Handrails. Balustrade.

Ngaahi naunau 'o e sio'ata matolu angamaheni

HARDWARE 'O E MATAPA SIO'ATA

'Etau fittings 'o e matapa sio'ata 'Oku ngaohi 'a e ngaahi naunau kuo filifili, 'a ia 'oku fakapapau'i ai 'a hono tu'unga ma'olunga. He fittings 'o e matapa sio'ata ma'u 'a e ngaahi koloa lahi ange 'i he 10 fakahokohoko, 500 Ko e fa'ahinga akenga 'ulu.

Tuku ho'o 'imeili ki he fetu'utaki. Ke ma'u ha 20% tamate'i

Tanaki fo'ou

FITTINGS 'O E HANDRAIL

OEM / ODM

Tu'unga ma'olunga

FALEMALOLOO

Hono ngaohi

Fulihi

'A

Tokolahi lelei

E naunau – Na'e fokotu'u 'i he 2006, ko ha fakalakalaka fakapalofesinale, hono ngaohi, fakatau atu, ngaahi kolomu 'o e kapeti, naunau 'o e kapeti, stainless ukamea paipa, stainless ukamea matapaa mapule'i hono ngaahi me'a teuteu pea mo e ngaahi naunau kehe 'a e ngaahi pisinisi.
Ke elabora…

NGAUE TOKONI

'Oku mahu'inga 'a e totongi,ka ko e tu'unga lelei ko e life.and 'o e servic

R&D

'E lava ke tau resarch mo e ngaahi sipinga ki he kau kasitoma kehe

TIMI

Kuo mau langa ha timi malohi 'oku kau ai 'a e profess- ional ma'olunga ki he fakatataa

OEM/ODM

'E lava ke tau tali 'a e OEM / fetongitongi 'o e ODM

Tapuni 'a e menu ki he
×
×

Saliote

 
 
 

Lomi'i 'i heni ke 'ave ha fehu'i pe e fetu'utaki.
20% Ko e lahi ange ia!

Fakatokanga'i ange!