ទុកសាររបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីប្រភេទនៃផ្នែករឹងនិងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ, ឬចង់គំរូសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃ, សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.

ទូរស័ព្ទដៃ: +86 175 7603 5448
ទូរស័ព្ទ: 0757 87718869
កម្មវិធី WhatsApp & WeChat: +86 175 7603 5448
អាសយដ្ឋាន: ស្រុក Baini ,ក្រុង Sanshui,ទីក្រុងក្រុងហ្វ័រសាន

ទទួលបានច្រើនជាង 20% បិទ!

ឈ្មោះ *:
អ៊ីម៉ែល *:
ទូរស័ព្ទ:

បិទម៉ឺនុយ
×
×

រទេះ

 
 
 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្ញើសំណួរឬទំនក់ទំនង.
20% ច្រើនទៀតបិទ!

សេចក្តីជូនដំណឹង!